logo_intro.png

Akademia Piłkarska

Górnika Zabrze

Rekrutacja do klasy sportowej IV na rok szkolny 2021/22.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu informuje, że od 01 marca 2021 rozpoczyna się rekrutacja do oddziału sportowego klasa IV – piłka nożna na rok szkolny 2021/2022 .

W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców o składanie wniosków o przyjęcie do wyżej wymienionej klasy do dnia 12 marca 2021 do godziny 15.00

W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców o składanie wniosków o przyjęcie do wyżej wymienionej klasy do dnia 12 marca 2021 do godziny 15.00 Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły lub w poniższym linku:

O szczegółowym terminie prób sprawnościowych zainteresowanych rodziców powiadomimy w późniejszym czasie.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Trenerami:
Tomasz Macha +48 609 617 497
Adrian Świtała + 48 502 268 673
Przemysław Szczepaniak +48 502 451 248

ETAPY REKRUTACJI:
1. Złożenie wniosku
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca do 12 marca 2021 r. do godz. 15:00 oraz od 19 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1,potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy. od 15 marca do 19 marca 2021 r. oraz od 23 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r.

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy. od 16 marca do 23 marca 2021 r. oraz od 23 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy. 24 marca 2021 r. godz. 14:00 oraz 25 sierpnia 2021 r. godz. 14:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.8 kwietnia 2021 r. godz. 14:00 oraz 26 sierpnia 2021 r. godz. 14:00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 8 kwietnia od godz. 14:00do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 oraz od 26 sierpnia od godz. 14:00 do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 14 kwietnia2021 r.godz. 12:00 oraz 30 sierpnia 2021 r.godz. 12:00

Fundacja Górnika Zabrze informuje, iż zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej realizowane są ze środków MIASTA ZABRZE.

Dane Fundacji Górnika Zabrze

ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze,
NIP: 648-27-65-507,
KRS: 0000414081

Szybki kontakt

akademia@gornikzabrze.pl
l.milik@gornikzabrze.pl
tel. kom. +48 512 129 340
tel. stac. (32) 438 66 05

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Akademia Górnika Zabrze

wykonanie i utrzymanie MGK.net.pl